Všetky práva vyhradené STARSKI - direct marketing
design by VL MEDIA s.r.o.

Vznikli sme v roku 2006 ako dcérska spoločnosť reklamnej agentúry
VL MEDIA pôsobiacej na reklamnom trhu od roku 1997.


Vzhľadom na množstvo požiadaviek zo strany klientov reklamnej
agentúry VL MEDIA na prevádzkovanie direct marketingových služieb,
sme založili novú dcérsku spoločnosť, ktorá svoju činnosť zameriava
najmä na uspokojovanie týchto požiadaviek našich klientov.

Pracujeme na profesionálnej priamej komunikácii našich klientov,
ich obchodných partnerov, zákazníkov a verejnosti.

Naše direct marketingové služby sú rôznorodé, od rozposielania
reklamných listových zásielok, či vzoriek produktov, prevádzkovania
zákazníckych telefónnych infoliniek, či telemarketingu, cez prevádzkovanie
a správu vernostných programov, spotrebiteľských klubov a databáz
zákazníkov našich klientov.

Súčasne vypracovávame konkrétne návrhy a kompletné riešenia
direct marketingových stratégií.