Všetky práva vyhradené STARSKI - direct marketing
design by VL MEDIA s.r.o.

Naša spoločnosť dáva prednosť kvalite nami ponúkaného servisu
pred počtom našich klientov.


Za najdôležitejšiu súčasť našej práce preto považujeme predovšetkým
osobitný prístup a vzťah ku každému konkrétnemu klientovi založený
na blízkej osobnej komunikácii, poznaní jeho potrieb, zámerov, cieľov
a identifikáciu sa s nimi. Len takto totiž vieme najlepšie vypracovať
vhodnú direct marketingovú stratégiu, takpovediac „ušitú priamo na mieru“.

Vhodnou kombináciou nami ponúkaných direct marketingových služieb
vo Vašej spoločnosti tak môžete dosiahnuť konkurenčné výhody v podobe
vyššej informovanosti Vašich zákazníkov o Vašich produktoch, ich vyššej
motivácie tieto produkty nakupovať, ako aj celkové vylepšenie image
Vašej spoločnosti v oblasti public relations.

V dnešnej dobe, pri porovnateľných cenách a kvalite produktov
je často krát v rozhodovacom procese Vášho potenciálneho zákazníka
pri výbere dodávateľa rozhodujúca kvalita Vami ponúkaného klientského
servisu. Preto často čo i len maličkosť v podobe dobrej rady z infolinky,
či zaslania originálnej adresnej zásielky môže byť podvedome veľmi dôležitým
impulzom pre výber možno práve Vašej spoločnosti ako vhodného dodávateľa.
No a práve preto by ste o sebe mali dať vedieť svojim súčasným,
ale aj potenciálnym zákazníkom.

My sme tu preto, aby sme spolu s Vami vybrali ten najvhodnejší spôsob
ako to urobiť a samotnú realizáciu môžete nechať na nás.

My sa o Vás postaráme.