Všetky práva vyhradené STARSKI - direct marketing
design by VL MEDIA s.r.o.

Direct mailing
Adresné oslovenie konkrétneho zákazníka, zaslanie originálnej adresnej zásielky
veľkému počtu zákazníkov v krátkom čase podľa Vami zvoleného kľúča ich výberu

Telemarketing
Oslovenie Vašej cieľovej skupiny zákazníkov prostredníctvom nášho call-centra
formou dobre zvolených otázok pre lepšie poznanie jej potrieb

Prevádzkovanie telefónnej infolinky (napr. bezplatnej)
Možnosť Vašich zákazníkov získať dodatočné informácie o Vašich produktoch,
prostredníctvom našich vopred zaškolených pracovníkov, operátorov
nášho call-centra komunikujúcich so zákazníkmi vo Vašom mene

Vernostný program a spotrebiteľský klub
Vytvorenie a prevádzkovanie motivačného programu pre udržanie Vašich zákazníkov,
kompletizácia a vybavenie požiadaviek Vašich obchodných zástupcov

Spotrebiteľská súťaž
Vytvorenie dobre pripravenej a dobre cielenej spotrebiteľskej súťaže
s cieľom dosiahnuť dodatočné zvýšenie Vášho obratu

Prevádzkovanie a správu databáz Vašich zákazníkov
Zber dát, ich zaznamenávanie do databázy, ich štrukturalizáciu
a vyhodnocovanie, možnosť vytvorenia software na mieru

Kompletné riešenie direct marketingovej stratégie
Nápady a návrhy konkrétneho riešenia stratégie na rozvoj
direct marketingu vo Vašej spoločnosti

Využitie zázemia agentúry Starski
Zvýhodnené ceny poštových služieb, služby našej materskej reklamnej agentúry
VL MEDIA (grafické riešenia a tlač prezentačných materiálov /vlastná ofsetová
aj digitálna tlač/, potlač obálok, adresných štítkov, tvorba web stránok,
tlačové správy, reklamné kampane apod.)